Generelt

 • Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Ovellie ApS (“Ovellie.dk”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Ovellie ApS’ hjemmeside, dk(“Hjemmesiden”).
 • Ovellie ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Ovellie.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke FORMÅL OG retsgrundlaget for behandlingen

 • Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
  1. Formåleter at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
  2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
  1. Formåleter, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
  2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
  1. Formåleter at kunne levere nyhedsbreve til dig.
  2. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af Personoplysninger

 • Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
 • Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Nogle af vores databehandlere, herunder Google Analytics v/Google LLC., Mailchimp og Facebook Inc. er etableret i USA. Vi bruger EU Kommissionens standardblanketter (Standard Contractual Clauses, SCC) som overførselsgrundlag. SCC fungerer desuden som fornøden garanti for databeskyttelse.

Dine rettigheder

 • Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænse behandlingen, dataportabilitet, indsigelse samt til at klage.
  Hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på et samtykke, kan dette samtykke altid trækkes tilbage.
  Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, eller ønsker du at høre mere om dine rettigheder med henblik på at finde ud af, om du skal gøre brug af dem, kan du til enhver tid kontakte os ved at skrive en mail eller ringe til os. Du finder kontaktoplysningerne under punkt 7.

 

Sletning af persondata

 • Personoplysningerne opbevares kun så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Har du spørgsmål i den forbindelse, kan vi til enhver tid kontaktes. Du finder kontaktoplysningerne under punkt 7.

Sikkerhed

 • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

 • Ovellie ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
 • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Ovellie ApS
Hesthøjvej 16
7870 Roslev

Tlf. nr.: 71 74 75 60
E-mail: info@ovellie.dk
 

Ændringer i Persondatapolitikken

 • Du har altid mulighed for at se den til enhver tid gældende version af vores persondatapolitik via Hjemmesiden.

Versioner

 • Dette er version 2 af Ovellie.dk’s persondatapolitik dateret den 7. juni 2021.